Refund PATAKARAN

Walang ibibigay na refund kapag nai-lodge na ang application sa website ng Gobyerno, anuman ang resulta ng iyong eVisa application.

Hindi kami nangangako ng anumang garantiya ng pag-apruba ng aplikasyon, ngunit ipinapangako namin na ang pagsasalin mula sa iyong wika patungo sa Ingles ay magiging walang error at ang iyong larawan ay magiging katanggap-tanggap.

Hindi kami nangangako ng pag-apruba o pagtanggi sa aplikasyon.

Ayon sa mga makasaysayang resulta, 98% ang naaprubahan ng tanggapan ng imigrasyon sa loob ng 72 oras.

Ang mga nakaraang makasaysayang resulta ay hindi isang indikasyon ng mga resulta sa hinaharap.

Hindi kami nagbibigay ng payo sa imigrasyon, gabay sa imigrasyon sa mga imigrante.

Nagbibigay lamang kami ng mga serbisyong klerikal at pagsasalin ng wika sa 104 na wika.

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa aming: